เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 1949 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 7
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

เอกสารประชาสัมพันธ์

รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 25634 [ 10/02/21 ]
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2564 [ 02/02/21 ]
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 02/02/21 ]
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564 ชุดที่2 บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) [ 25/01/21 ]
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564 ชุดที่1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 25/01/21 ]
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20/01/21 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20/01/21 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 12/01/21 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 21/12/20 ]
เอกสารแนะนำ ภาษีป้าย [ 08/12/20 ]
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 08/12/20 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13/11/20 ]
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี [ 12/11/20 ]
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 05/11/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 05/11/20 ]
สรุปจำนวนผู้มารับบริการของผู้เสียภาษีและผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11/11/20 ]
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10/11/20 ]
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10/11/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 05/11/20 ]
จดหมายข่าว กองคลัง ฉบับที่ 1/2564 เดือน ตุลาคม 2563 [ 04/11/20 ]
จดหมายข่าว กองคลัง ฉบับที่ 12/2563 เดือน กันยายน 2563 [ 18/09/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 18/09/20 ]
ขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2563 [ 14/09/20 ]
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20/08/20 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19/08/20 ]
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 17/08/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 17/08/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 10/07/20 ]
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 04/08/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 10/06/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 22/05/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 09/04/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 05/03/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 07/02/20 ]
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 27/04/20 ]
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 09/04/20 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 09/04/20 ]
สำเนารายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน พ.ศ.2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี [ 24/03/20 ]
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองแจระแม ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24/03/20 ]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 05/02/20 ]
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแจระแม [ 27/01/20 ]
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13/01/20 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13/01/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13/01/20 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 18/12/19 ]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 29/11/19 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25/11/19 ]
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20/11/19 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20/11/19 ]
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12/11/19 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12/11/19 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 12/11/19 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 12/11/19 ]
แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 08/11/19 ]
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 04/11/19 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 23/09/19 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 23/09/19 ]
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29/08/19 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 24/07/19 ]
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24/07/19 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24/07/19 ]
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 03/04/19 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 03/04/19 ]
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้ารับบริการ ในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 03/04/19 ]
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส ประจำปี 2562 [ 01/11/18 ]
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ เรื่องความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) [ 18/03/19 ]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 20/02/19 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 13/02/19 ]
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11/02/19 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11/02/19 ]
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 05/02/19 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 05/02/19 ]
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 01/02/19 ]
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง [ 01/02/19 ]
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 18/01/19 ]
รณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของเทศบาลเมืองแจระแม [ 27/04/17 ]
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencd-Based and Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 [ 04/01/18 ]
ประกาศให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดิน ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 12/12/17 ]
ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 12/12/17 ]
ประกาศให้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายทุกประเภท ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 12/12/17 ]
ประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 12/12/17 ]
ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 [ 01/12/16 ]
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencd-Based and Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 04/01/18 ]
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีประจำปี 2559 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ 24/12/15 ]
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีประจำปี 2558 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/11/14 ]
สรุปผลการประชาคม ประจำปี 2557 (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2558-2560) [ 24/04/14 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 24/06/13 ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2561) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 24/06/13 ]