เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กำหนดระยะเวลาชำระภาษีประจำปี 2559 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559 ซึ่งท่านใดมีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแจระแม จำต้องดำเนินการชำระภาษีให้กับเทศบาลเมืองแจระแมตามกฎหมาย เทศบาลเมืองแจระแม จึงขอประกาศให้ทราบถึงระยะเวลาการชำระภาษีเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเวลา