เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

      ด้วยเทศบาลเมืองแจระแม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๖ อัตรา

     ผู้สนใจติดต่อสอบถาม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ในระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๘๔๑๖๒๔ ในวันเวลาราชการ