เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)