เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
***********************
     ตามประกาศเทศบาลเมืองแจระแม ลงวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 19 พฤศจิกายน 2562 ไปแล้วนั้น
     บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 ดังนี้