เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สรุปจำนวนผู้มารับบริการของผู้เสียภาษีและผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

     

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง 

สรุปจำนวนผู้มารับบริการของผู้เสียภาษีและผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563