เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)