เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

     

                   ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563(ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)