เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองแจระแม ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน

เทศบาลเมืองแจระแม

ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562