เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     

                   ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)