เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 1924 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 7
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ออกตรวจสารโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI2) ตามร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

     ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย  ออกตรวจสารโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI2) ตามร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

 

 

 

Register to read more...

เทศบาลเมืองแจระแมรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

     วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองแจระแมรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม โดยมีนายอรรคเดช  ไชยจิตร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมด้วย นายอุทัย  อรัมสัจจากูล ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสุขสันต์ ณ อุบล และนายบุญเรือง  ทองสวัสดิ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือกตั้ง        คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้

 

 

 

Register to read more...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

     วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 50 คน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม  โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ ดังนี้    

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

นางสิริพร  แก้วมหาวงศ์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวจารุณี  บุญไชย 

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอนุวัช  คำล้าน 

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

 

Register to read more...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแมล้างคราบน้ำมันไฮดรอลิกบริเวณถนนแจ้งสนิท

     วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 12.11 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม ได้รับแจ้งมีรถบรรทุก 6 ล้อมีน้ำมันไฮดรอลิกรั่วไหล บริเวณถนนแจ้งสนิทขาออกจังหวัดยโสธร รวมระยะทางที่มีคราบน้ำมันประมาณ 300 เมตร และทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ 3 คัน งานป้องกันฯเทศบาลเมืองแจระแมจึงได้ทำการจัดส่งกำลังพลพร้อมรถน้ำดับเพลิง เพื่อล้างคราบน้ำมันไฮดรอลิกบริเวณถนนและได้รับการสนับสนุนทรายสำหรับกำจัดคราบน้ำมันจากแขวงทางหลวงและมูลนิธิจีตัมเกาะ ในการปฏิบัติงานครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง

 

Register to read more...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

     วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

Register to read more...

ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกันเช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมในช่วงหยุดการเรียนการสอน

                                                                                                                                                           

     วันพุธที่12 - วันศุกรืที่ 15 มกราคม 2564 ช่วงหยุดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกันเช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู/ลูกบิด ราวบันได ก็อกน้ำ ประตู หน้าต่าง ทั้งนี้เพื่อความสะอาดปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

Register to read more...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วม ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแจ้งสนิท ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

     วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขฯและงานป้องกันฯเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแจ้งสนิท ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และเพื่อความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของภายในบริเวณตลาด

 

Register to read more...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

     วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นางบุบผา เฉลียวธรรม, นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 23 ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

 

Register to read more...

More Articles...

  1. เทศบาลเมืองแจระแม จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม
  2. เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
  3. เทศบาลเมืองแจระแม จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม
  4. เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563
  5. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมเป็นกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน,กรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ,กรรมการตรวจสอบเพื่อป้องการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน
Page 1 of 18