เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 66 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 7
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆออกพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบอุทกภัย

       วันที่12กันยายน 2562 ทีมงานเทศบาลเมืองแจระแม คอยออกพื้นที่อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ขยะ ขนย้ายสิ่งของ และเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.อุบลราชธานีและปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมในการเคลื่อนเคลื่อนย้ายวัวจำนวนหนึ่งออกจากพื้นที่น้ำท่วม ในบ้านหนองจาน

Register to read more...

กองศึกษาฯพร้อมคณะครูร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองแจระแม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       วันที่12กันยายน 2562 เวลา13.30 น.กองศึกษาฯพร้อมคณะครูร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองแจระแม ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนมและของใช้ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเสี่ยงต่อน้ำท่วม

Register to read more...

สโมสรไลออนส์ศรีนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองแจระแมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย บ้านท่าบ่อ

       วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายทรงค์ศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี สโมสรไลออนส์ศรีนครอุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและเทศบาลเมืองแจระแม ออกพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมออกจุดบริการทางการแพทย์และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัย ณ ศุนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยบ้านท่าบ่อหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2
พร้อมกันนี้ได้รับมอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสมาคมอีสาน ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสมาคมกู้ชีพบัวเพชร

Register to read more...

สโมสรไลออนส์ศรีนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองแจระแมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

       วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี สโมสรไลออนส์ศรีนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองแจระแม ออกพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัย ณ ศุนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยบ้านทัพไทย หมู่ 7 บ้าน ท่ากกแห่ หมู่ 8 และบ้านคูเดื่อ หมู่ 6

Register to read more...

เทศบาลเมืองแจระแมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

       วันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแมและสมาชิกสภาเทศบาล ออกพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสพอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม
     หมู่ 1 จำนวน 19 ชุด
     หมู่ 2 จำนวน 74 ชุด
     หมู่ 3 จำนวน 25 ชุด
     หมู่ 4 จำนวน 34 ชุด
     หมู่ 5 จำนวน 21 ชุด
     หมู่ 6 จำนวน 317 ชุด
     หมู่ 7 จำนวน 300 ชุด
     หมู่ 8 จำนวน 101 ชุด
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

Register to read more...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

       วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม นำโดย นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรมและนางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

 

Register to read more...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่​๑๐

    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ เทศบาลเมืองแจระแมนำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

    เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง
    เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                              เวลา 10.30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ (หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่)                                                                      เวลา ๑๙.๐๐ น.ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

Register to read more...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562

    วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตัวแทนเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

     โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

 

 

Register to read more...