เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอนพิวเตอร์ (e-LAAS)

     วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลแจระแม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอนพิวเตอร์ (e-LAAS) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559

     วันที่ 2-8 มีนาคม 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดทำโครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559 ในเขตเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning Day จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับทุกภาคส่วน ช่วยกันทำความสะอาดตามโครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning Day จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

     วันที่ 8 มกราคม 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

     วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมอบเกียรติบัตร ให้กับพ่อตัวอย่าง ณ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ"ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดยนายกเทศมนตรี ท่านปลิดา สิทธิธรรม ได้นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการเทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทำบุญเลี้ยงพระและทำพิธีปล่อยปลา ณ วัดท่่ากกแห่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 18 of 18