เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแม จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

     วันที่ 3-22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม ดังนี้

                รุ่นที่ 4 วันที่  3 ธันวาคม 2563 จำนวน 50 คน
                รุ่นที่ 5 วันที่  9 ธันวาคม 2563 จำนวน 50 คน
                รุ่นที่ 6 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 จำนวน 50 คน
                รุ่นที่ 7 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 จำนวน 50 คน
               

 

 

  โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ ดังนี้  

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

นางสิริพร  แก้วมหาวงศ์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวจารุณี  บุญไชย 

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอนุวัช  คำล้าน 

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

      วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.นางบุบผา เฉลียวธรรม, นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

                โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประกอบพิธี

 

 

 

เทศบาลเมืองแจระแม จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

     

       วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม ดังนี้
                รุ่นที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 50 คน
                รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 50 คน
                รุ่นที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 50 คน
               

 

 

 

 

โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ ดังนี้  

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

นางสิริพร  แก้วมหาวงศ์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวจารุณี  บุญไชย 

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอนุวัช  คำล้าน 

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

     วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี(ด้านหลังศาลากลางหลังใหม่)เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประกอบพิธีพร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมเป็นกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน,กรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ,กรรมการตรวจสอบเพื่อป้องการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน

     วันที่ 9-13  พฤศจิกายน 2563 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบหมายให้ นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม, นางดารุณี วิเศษชลธาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลเมืองแจระแมร่วมเป็นกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน,กรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ,กรรมการตรวจสอบเพื่อป้องการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน ดังนี้
                วันที่  9 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
                วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
                วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนบ้านหนองแกและโรงเรียนบ้านทัพไทย
                วันที่ 13 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

      วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้พันจ่าเอกธนพล ผูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

      วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองแจระแมและประชาชนในพื้นที่ร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแมและถนนแจ้งสนิทบริเวณหน้าสำนักงาน โดยนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...