เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม​ จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​(วันกองทัพไทย)​ประจำปี​พุทธศักราช​ 2563

    วันที่ 18 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันกองทัพไทย)ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ เนื่องในวันยุทธหัตถี​ ประจำปี​พุทธศักราช​ 2563

    วันที่ 18 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดยนางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563

     วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดยนายคณิต สุพล นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

     วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลเมืองแจระแม มีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ และมีซุ้มให้เด็กๆเล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆมากมาย อาทิ ซุ้มสระน้ำมหัศจรรย์ ซุ้มเด็กดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซุ้มวาดภาพระบายสีและอื่นๆ และบรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น
     โดยมี นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีรับพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 24 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีรับพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบให้กับผู้แทนนักเรียน ทั้งนี้เพื่อนำไปจัดพิธีพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียน บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีรับพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

     วันที่ 18 ธันวาคม 2562เวลา 08.45 น. นางบุบผา  เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม   นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม  โดยร่วมกันทำความสะอาดและพรวนดินต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562

     วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.45 น. นำโดย นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรมและนางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรี นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำเหล่าข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเปียกและการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปี 2563)

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเปียกและการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปี 2563) ให้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชน โรงเรียนและหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อเป็นการนำร่่องในการคัดแยกขยะ

     โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...