เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแม ,ผู้นำชุมชน ,สมาชิกสภาเทศบาล , โรงเรียนในพื้นที่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , พนักงานเทศบาล , นักเรียนตำรวจตระเวรชายแดน และประชาชนในตำบลแจระแม  โดยมีการจัดกิจกรรม  คือ

         -  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  จัดกิจกรรมที่บ้านท่าบ่อ ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อโดยมี นายศิลปชัย ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

         -  วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมที่บ้านทุ่งขุนน้อย ณ โรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา โดยมีนางสาวกัลยา ลักษณะงาม  รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมส่งมอบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)ให้กับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  นำโดย นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล    พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมส่งมอบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)ในครัวเรือน ให้กับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ท้องถิ่นจังหวัด)

     โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ

     

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

     วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานมากมายทั้งซุ้มกิจกรรม เล่นเกมส์รับของรางวัล รวมถึงการแสดงต่างๆจากนักเรียนในเขตตำบลแจระแม

     โดยมี นางสาวปลิดา  สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

    วันที่ 4 มกราคม  2562    เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ( ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ) ประจำปีงบประมาณ 2562   ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแจระแม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรม Kick Off "อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง"

     วันที่ 9 มกราคม 2562  นำโดย นายคณิต สุพล นางบุบผา  เฉลียวธรรมและนางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรม Kick Off "อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง" ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562

     โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

     

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม รัชกาลที่ 9

     วันที่ 5 ธันวาคม 2561  นำโดย นายคณิต สุพล นางบุบผา  เฉลียวธรรมและนางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 

     โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และนำเหล่าข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีถวายบังคม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

     

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 “ลอยกระทง ลงแพ แลเบิ่งมูล”

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เวลา 18.00 น. ณ บริเวณศาลาท่าเสด็จ(หาดคูเดื่อ) เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 “ลอยกระทง ลงแพ แลเบิ่งมูล” ซึ่งในพิธีเปิดงานมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมเป็นเกียรติ สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการประกวดนางนพมาศ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาร่วมลอยกระทงและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมถวายบังคมและวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

     วันที่ 23 ตุลาคม 2561  นำโดย นางบุบผา  เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล องค์กรภาคเอกชน สมาคม ชมรม มูลนิธิ  นักเรียน และนักศึกษาถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเดิม)  

     

 

อ่านเพิ่มเติม...