เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี

     วันที่ 18 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองแจระแมนำโดยท่านรองนายกเทศมนตรี นายคณิต สุพล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี ที่หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     วันที่ 17 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองแจระแมนำโดยท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสง่า  แท่งหิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ดอกไม้สด เนื่องในพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ส่งมอบถังขยะตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม

   เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมส่งมอบถังขยะให้กับโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม  ตามโครงการ อุบลเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 16.00 น. ณ บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6    นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสพอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 180 ชุด

 

    โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบถุงยังชีพและกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ส่งมอบถังขยะตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 11.45 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมส่งมอบถังขยะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ตามโครงการ อุบลเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวกับสถานศึกษา

      วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองแจระแม โดยกองการศึกษาฯเทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวกับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร

     นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม เป็นผู้นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแม แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและตั้งปณิธานถวายทำความดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

     วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดย นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ซึ่งนำโดย นายอรรคเดช ไชยจิตร ได้ร่วมกับ หน่วยงานในอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้ จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้บริการและให้ข้อมูลข่าวสารแกประชาชนในพื้น

อ่านเพิ่มเติม...