เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนน้อย

      วันที่ 7 กันยายน 2560 น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฏจราจร ประจำปี 2560

      วันที่ 6 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองแจระแมนำโดยนายกเทศมนตรี น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม ซึ่งได้มอบหมายให้ นายคณิต สุพล เป็นตัวแทน ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฏจราจร ประจำปี 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมมอบอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560

     วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดย นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม ซึ่งได้มอบให้นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและพนักงานเทศบาลร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมมอบอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 ในพื้นที่เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ ที่หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

     วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองแจระแมนำโดยท่านรองนายกเทศมนตรี นายคณิต สุพล พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแมนายเสาร์ แสนสวัสดิ์ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ ที่หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ฺBig Cleaning Day โครงการประชารัฐพัฒนาห้วยแจระแมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

    วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรม ฺBig Cleaning Day โครงการประชารัฐพัฒนาห้วยแจระแมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 โดยการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายนิกร  สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครัั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์ รวมพลัง พิฆาตยุงลาย

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560   เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมรณรงค์ รวมพลัง พิฆาตยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการอบรมทำดอกไม้จัทน์

    วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม  พนักงาน ข้าราชการและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม เข้ารับการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดทำ ดอกดารารัตน์ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560

    ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 - 2 พฤษภาคม 2560     เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับกรมปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560   ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแจระแมรวม 10 หมู่บ้าน

 

อ่านเพิ่มเติม...