เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนและโครงการวางท่อระบายน้ำ รวม 17 รายการ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มกราคม 2558 เป็นเงิน 1,066,256 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 2,000,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 6 กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเงิน 795,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download