เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 hot
ขนาดไฟล์:
1.28 MB
วันที่:
24 มิถุนายน 2556
ดาวน์โหลด:
64 x

     เทศบาลเมืองแจระแม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุตามเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download