เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ออกตรวจสารโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI2) ตามร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

     ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย  ออกตรวจสารโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI2) ตามร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม