เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

     วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองแจระแมรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม โดยมีนายอรรคเดช  ไชยจิตร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมด้วย นายอุทัย  อรัมสัจจากูล ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสุขสันต์ ณ อุบล และนายบุญเรือง  ทองสวัสดิ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือกตั้ง        คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้