เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกันเช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมในช่วงหยุดการเรียนการสอน

                                                                                                                                                           

     วันพุธที่12 - วันศุกรืที่ 15 มกราคม 2564 ช่วงหยุดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกันเช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู/ลูกบิด ราวบันได ก็อกน้ำ ประตู หน้าต่าง ทั้งนี้เพื่อความสะอาดปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)