เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมร่วม ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแจ้งสนิท ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

     วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขฯและงานป้องกันฯเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแจ้งสนิท ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และเพื่อความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของภายในบริเวณตลาด