เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

     วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นางบุบผา เฉลียวธรรม, นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 23 ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี