เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562 มีผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมโครงการ

 

    โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมครั้งนี้