เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

    ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 5 พฤษภาคม 2562  เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับกรมปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562   ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแจระแมรวม 10 หมู่บ้าน