เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กิจกรรม บุญหลักไม้แก่นจัดการที่ดินสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมตำบลแจระแม ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. ณ ที่สาธารณประโยชน์ กุดก้านเหลืองน้อย บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6  นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม “บุญหลักไม้แก่นจัดการที่ดินสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2562”

     โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน