เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมส่งมอบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)ให้กับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  นำโดย นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล    พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมส่งมอบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)ในครัวเรือน ให้กับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ท้องถิ่นจังหวัด)

     โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ