เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

     วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานมากมายทั้งซุ้มกิจกรรม เล่นเกมส์รับของรางวัล รวมถึงการแสดงต่างๆจากนักเรียนในเขตตำบลแจระแม

     โดยมี นางสาวปลิดา  สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้