เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

    วันที่ 4 มกราคม  2562    เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ( ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ) ประจำปีงบประมาณ 2562   ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแจระแม