เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

วัดบ้านคูเดื่อ

     วัดบ้านคูเดื่อ ตั้งอยู่ที่ ถนนโยธาธิการ อบ. 3143 บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-206020