เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

วัดบ้านท่าบ่อ

     วัดบ้านท่าบ่อ ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-281-447