เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 1903 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 7
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2) ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000,หมายเลขโทรศัพท์ 045-344587,หมายเลขโทรสาร 045-344587,อีเมลล์ ubonlocal@gmail.com

 

Register to read more...

ศาลปกครองอุบลราชธานี

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคหก และมาตรา 48 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกรอง พ.ศ. 2546 ประธานศาลปกครองสูงสุดออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ให้ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

     ข้อ 2 ให้เปิดทำการศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2554

 

Register to read more...

หาดคูเดื่อ

     หาดคูเดื่อ เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ที่ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร บริเวณหาดคูเดื่อมีแพร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชาวเมืองอุบลฯ และนักทัศนาจรต่างถิ่นนิยมเดินทางมาสังสรรค์ เพราะนอกจากอาหารที่นี่จะสดใหม่ รสชาติอร่อย มีให้เลือกมากมายแล้ว ทัศนียภาพโดยรอบยังสวยงามน่าชม โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำมูลจะลดลงจนเผยให้เห็นหาดทรายสีส้มทอดยาวตลอดริมฝั่ง

 

Register to read more...

วัดบ้านคูเดื่อ

     วัดบ้านคูเดื่อ ตั้งอยู่ที่ ถนนโยธาธิการ อบ. 3143 บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-206020

 

Register to read more...

วัดบ้านท่ากกแห่

     วัดบ้านท่ากกแห่ ที่อยู่ 23 หมู่ 8 ถนนทางหลวงชนบท อบ. 3088 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4520-6037

 

Register to read more...

วัดบ้านท่าบ่อ

     วัดบ้านท่าบ่อ ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-281-447

 

Register to read more...

วัดหนองแกใหม่

     วัดหนองแกใหม่ ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

Register to read more...

วัดทุ่งหนองช้างทอง

     วัดทุ่งหนองช้างทอง ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

Register to read more...

ท่าเสด็จ

     ท่าเสด็จ ที่อยู่ ถนนสายเลี่ยงเมือง-หาดคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

Register to read more...