เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2) ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000,หมายเลขโทรศัพท์ 045-344587,หมายเลขโทรสาร 045-344587,อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศาลปกครองอุบลราชธานี

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคหก และมาตรา 48 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกรอง พ.ศ. 2546 ประธานศาลปกครองสูงสุดออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ให้ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

     ข้อ 2 ให้เปิดทำการศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2554

 

อ่านเพิ่มเติม...

หาดคูเดื่อ

     หาดคูเดื่อ เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ที่ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร บริเวณหาดคูเดื่อมีแพร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชาวเมืองอุบลฯ และนักทัศนาจรต่างถิ่นนิยมเดินทางมาสังสรรค์ เพราะนอกจากอาหารที่นี่จะสดใหม่ รสชาติอร่อย มีให้เลือกมากมายแล้ว ทัศนียภาพโดยรอบยังสวยงามน่าชม โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำมูลจะลดลงจนเผยให้เห็นหาดทรายสีส้มทอดยาวตลอดริมฝั่ง

 

อ่านเพิ่มเติม...

วัดบ้านคูเดื่อ

     วัดบ้านคูเดื่อ ตั้งอยู่ที่ ถนนโยธาธิการ อบ. 3143 บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-206020

 

อ่านเพิ่มเติม...

วัดบ้านท่ากกแห่

     วัดบ้านท่ากกแห่ ที่อยู่ 23 หมู่ 8 ถนนทางหลวงชนบท อบ. 3088 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4520-6037

 

อ่านเพิ่มเติม...

วัดบ้านท่าบ่อ

     วัดบ้านท่าบ่อ ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-281-447

 

อ่านเพิ่มเติม...

วัดหนองแกใหม่

     วัดหนองแกใหม่ ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

อ่านเพิ่มเติม...

วัดทุ่งหนองช้างทอง

     วัดทุ่งหนองช้างทอง ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

อ่านเพิ่มเติม...

ท่าเสด็จ

     ท่าเสด็จ ที่อยู่ ถนนสายเลี่ยงเมือง-หาดคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

อ่านเพิ่มเติม...