เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศ จำหน่ายวัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวีธีขายทอดตลาด จำนวน 11 รายการ

      ด้วย เทศบาลเมืองแจระแม มีความประสงค์จะจำหน่ายวัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวีธีขายทอดตลาด จำนวน 11 รายการ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 14,900 บาท  โดยเทศบาลตำบลแจระแม มีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้..

     ผู้สนใจ ติดต่อได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jaeramair.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-336472 ในวันและเวลาราชการ

                                                     >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<