เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ บำรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลแจระแม

      ด้วย เทศบาลเมืองแจระแม มีความประสงค์จะจัดชื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ บำรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลแจระแม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000- บาท วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 300,000- บาท

 

    ผู้สนใจ ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jaeramair.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-336472 ในวันและเวลาราชการ