เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก (เส้นบ้านนากวี) บ้านท่าบ่อ หมู่ 2

     ด้วย เทศบาลเมืองแจระแม มีควมประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก (เส้นบ้านนากวี) บ้านท่าบ่อ หมู่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 1,403,000 บาท

 

     ผู้สนใจ ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ใน ราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 18 - 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jaeramair.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-336472 ในวันและเวลาราชการ