เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

     ด้วยเทศบาลเมืองแจระแม มีควมประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 3 คัน ราคากลาง คันละ 3,700,000 บาท รวมราคากลางทั้งสิ้น 11,100,000 บาท

 

     ผู้สนใจ ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ใน ราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 2 -10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jaeramair.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-336472 ในวันและเวลาราชการ