เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับสายทาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

     ด้วยเทศบาลเมืองแจระแม มีควมประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับสายทาง ภายในหมู่บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 1,300,000 บาท

 

     ผู้สนใจ ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jaeramair.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-336472 ในวันและเวลาราชการ