เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     ด้วยเทศบาลเมืองแจระแม มีควมประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 1,066,156 บาท

 

     ผู้สนใจ ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jaeramair.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-336472 ในวันและเวลาราชการ