เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกวดราคาจ้าง โครงการต่อเติมปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

     ด้วยเทศบาลเมืองแจระแม มีควมประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการต่อเติมปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,000,000 บาท

 

     ผู้สนใจ ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2558 - 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jaeramair.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-336472 ในวันและเวลาราชกา