เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ เรื่องความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

 

     ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ เรื่องความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 1 ตุลาคม  2561 – 31  มีนาคม  2562)

     ตอบแบบสอบถาม ที่นี่