เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองแจระแม

 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองแจระแม

 
 
Powered by Phoca Download