เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน เมษายน 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2564

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4  ประจำปีงบประมาณ 2563

(ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

 
 
Powered by Phoca Download