เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 76 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 7
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Up

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน เมษายน 2564)
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2564

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4  ประจำปีงบประมาณ 2563

(ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

 
 
Powered by Phoca Download