เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

บัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2561

 
 
Powered by Phoca Download