เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สรุปจำนวนผู้มารับบริการของผู้เสียภาษีและผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปจำนวนผู้มารับบริการของผู้เสียภาษีและผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปจำนวนผู้มารับบริการของผู้เสียภาษีและผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปจำนวนผู้มารับบริการของผู้เสียภาษีและผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปรายงานการเกิดเพลิงไหม้ ปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปจำนวนผู้ขอรับบริการตามภารกิจและผู้ขอรับอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการออกหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download