เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน เทศบาลเมืองแจระแม

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลรชธานี

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download