เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562)

 
 
Powered by Phoca Download