เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 83 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 7
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Up

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562)

 
 
Powered by Phoca Download