เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 135 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 7
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Up

รายงานการประชุมสภา

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแมสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2561

ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download