เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

รายงานการประชุมสภา

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแมสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2561

ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download