เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศสอบคัดเลือก

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
***********************
ตามประกาศเทศบาลเมืองแจระแม ลงวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน
8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลักฐานการสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 ดังนี้     ด้วยเทศบาลเมืองแจระแม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๖ อัตรา

     ผู้สนใจติดต่อสอบถาม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ในระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๘๔๑๖๒๔ ในวันเวลาราชการ

     ด้วยเทศบาลเมืองแจระแม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพนังงานขับรถยนต์  จำนวน ๔ อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำรถขยะ จำนวน ๑๘ อัตรา

     ผู้สนใจติดต่อสอบถาม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๖๔๗๒ ในวันเวลาราชการ

 
 
Powered by Phoca Download